1.

اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره‌وری در مناطق روستایی ایران

2-38، شماره 3، آذر 1387
الهام جمالی مقدم؛ جواد ترکمانی

2.

استفاده از برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک درتعیین کارایی بهره برداران کشاورزی

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
جواد ترکمانی

3.

بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381
علیرضا نیکویی؛ جواد ترکمانی

4.

تأثیر رشد مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی‌کار در بخش کشاورزی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
جواد ترکمانی؛ یداله آذرین‌فر

5.

تحلیل اقتصادی تولید و جیره غذایی جوجه های گوشتی: مطالعه موردی در استان فارس

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
جواد ترکمانی؛ عبدالرسول شیروانیان

6.

تخمین ساختاری تمایلات ریسکی گندمکاران منطقه رامجرد

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
جواد ترکمانی؛ منصور زیبائی

7.

چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه‘ تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365
غلامرضا سلطانی؛ جواد ترکمانی؛ داریوش زرنگار

8.

عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
جواد ترکمانی؛ محمد قربانی

9.

کاربرد روش تحلیل واریانس عاملی در ارزیابی اثرات نوع موتور پمپ، روش آبیاری واندازه ی زمین بر هزینه ی آبیاری: مطالعه ی موردی گندم آبی در شهرستان شیراز

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
علی رضا نیکوئی؛ جواد ترکمانی

10.

مطالعه گرایش به مخاطره کشاورزان با استفاده از برنامه‌ریزی ریسکی- توافقی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
جواد ترکمانی؛ محمود صبوحی صابونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب