1.

بررسی علل بروز اختلاف و مدیریت تعارض در شرکت های تعاونی

دوره 57، شماره 0، تیر 1381
دکتر داود مجتهد

2.

توسعه منابع انسانی در بخش تعاوین ایران و ضرورت ایجاد تحول آن

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381
دکتر داود مجتهد

3.

مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382
دکتر داود مجتهد؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب