1.

اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر افشین آخوندزاده بستی؛ دکتر رضا عباسی فر؛ دکتر بهراد رادمهر

2.

بررسی رفتار لیستریایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری،حرارت و زمان نگهداری

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376
دکتر ودود رضویلر

3.

تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر عبداله جمشیدی؛ دکتر بهار شمشادی

4.

مدل سازی تأثیرات مجموعه فاکتورهای حرارت ، PH، سوربات پتاسیم ، نمک و زمان نگهداری در احتمال رشد سالمونلا تایفی موریوم در سیستم برات

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر افشین آخوندزاده

5.

مدل سازی رشد فاکتوریال استافیلوکوکوس آرئوس، متاثر از عوامل pH، غلظت نمک، میزان تلقیح، حرارت و زمان نگهداری

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر عبدالله جمشیدی؛ دکتر افشین آخوندزاده

6.

مطالعه پتانسیل رشد و توکسین زایی کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کولای متأثر از فرمولاسیونهای مختلف نمک و مواد نگهدارنده مورد پیش بینی در فرآوری خاویار

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر رضا صفوی؛ دکتر رضا پورغلام

7.

مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر شهرام شکرفروش

8.

مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر ودود رضویلر؛ امیرهوشنگ شجاعی؛ رضاصفری؛ علی سلمانی؛ حسینعلی رستمی

9.

مطالعه و مدلسازی مرحله رشد تأخیری سالمونلاتیفی موریم متأثر از عوامل رشد انتخابی

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379
دکتر افشین آخوندزاده؛ دکتر ودود رضویلر

10.

مطالعه و مدل سازی میزان رشد استافیلوکوکوس آرئوس در سوپهای آماده تجاری متاثر از عوامل انتخابی رشد

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر ودود رضویلر؛ دکتر علی فضل آرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب