1.

ارایه مدلی برای ارزیابی طرح های آبخیزداری

دوره 56، شماره 3، زمستان 1382
حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ جمال قدوسی؛ علی اکبر نظری سامانی

2.

ارزیابی روش‌های اندازه‌گیری زبری با زبری سنج میله‌ای، زنجیر

دوره 61، شماره 3، بهار 1388
حمیدرضا عظیم‌زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسینقلی رفاهی

3.

ارزیابی کمی بیابان زایی جهت ارائه یک مدل منطقه ای مطالعه موردی: دشت آق قلا و گمیشان در استان گلستان

دوره 54، شماره 1، بهار 1380
حسن احمدی؛ محمدرضا آبادی؛ مجید اونق؛ محمدرضا اختصاصی

4.

اندازه‌گیری و تهیه نقشه جریان ماسه بادی به روش نصب تله‌های رسوبگیر

دوره 4، شماره 0، زمستان 1387
محمدرضا اختصاصی؛ محمدرضا دانشور؛ محمد ابوالقاسمی؛ سادات فیض‌نیا؛ محمدعلی صارمی‌نائینی

5.

برآورد و مقایسه پتانسیل رسوبدهی فرسایش بادی و آبی با استفاده از مدل‌های IRIFR.E.A 1 و MPSIAC2 در مناطق نیمه‌خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نعمت‌آباد بیجار)

دوره 60، شماره 4، زمستان 1387
حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ نعمت‌ا... همتی

6.

بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق

دوره 55، شماره 3، پاییز 1381
حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سادات فیض نیا؛ محمدجواد قانعی بافقی

7.

بررسی کاربرد روش مدالوس به منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای برای ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی

دوره 61، شماره 4، بهار 1388
عادل سپهر؛ مسعود معیری؛ محمدرضا اختصاصی؛ سمیه آقاجانی

8.

تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی

دوره 55، شماره 2، تابستان 1381
غلامرضا زهتاییان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ رضا جعفری

9.

فرسایش بادی :بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی

دوره 57، شماره 1، تابستان 1383
حمید رضا عظیم زاده؛ محمدرضا اختصاصی

10.

مطالعه تغییرات پتانسیل فرسایش پذیری بادی خاک در مقابل املاح مختلف به کمک دستگاه سنجش فرسایش بادی

دوره 56، شماره 1، تابستان 1382
محمدرضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالی باف؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمد حسن امتحانی

11.

منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384
هادی معماریان خلیل آباد؛ حسن احمدی؛ سید کاظم علوی پناه؛ محمدرضا اختصاصی

12.

واسنجی مدل مدالوس به‌منظور ارائه یک مدل منطقه‌ای

دوره 60، شماره 6، زمستان 1387
غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسن خسرویContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.