1.

رویکردهای قطعی ریاضی د رتنظیم بودجه

31و32، شماره 0، اسفند 1374
دکتر عادل آذر؛ دکتر میر مهدی سید اصفهانی

2.

طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2)

37و38، شماره 0، مهر 1376
دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی

3.

طراحی الگو های اثر بخشی سازمانی با تاکید بر معیار های فرهنگ سازمانی

35 و 36، شماره 0، دی 1375
دکتر میر مهدی سید اصفهانی؛ دکتر سید عباس کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب