1.

بازاریابی آموزشی ضرورت امروز برای مدیران و مسئولان آموزش

دوره 4، شماره 0، فروردین 1368
دکتر سید مهدی الوانی

2.

تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی

دوره 54، شماره 0، مهر 1380
دکتر سید مهدی الوانی؛ سید حامد وارث

3.

سازمانهای بحران پذیر و بحران ستیز

35 و 36، شماره 0، دی 1375
دکتر سید مهدی الوانی

4.

مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد

5.

نقدی بر منطق عقلی جدید و آثار آن بر نظریه های سازمانی

6و7، شماره 0، دی 1368
دکتر سید مهدی الوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب