1.

برآورد اندازه‌های دقت کریگیدن به روش خودگردانی بلوکی فضایی

دوره 33، شماره 2، مرداد 1387
نصراله ایران‌پناه؛ محسن محمدزاده

2.

برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی

دوره 33، شماره 2، مرداد 1387
امید کریمی؛ محسن محمدزاده

3.

برآورد تابع چگالی احتمال به روشهای هسته‌ای و B-اسپلاین

دوره 3، شماره 0، مرداد 1383
محسن محمدزاده؛ رضا صالحی

4.

پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی

دوره 33، شماره 2، مرداد 1387
محسن محمدزاده؛ فاطمه حسینی

5.

پیشگویی فضایی بیزی برای یک میدان تصادفی تبدیل یافته

دوره 3، شماره 0، مرداد 1383
مجید جعفری خالدی؛ محسن محمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب