1.

تأثیر سطوح مختلف ازت و آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته در منطقه خاش

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
اکبر محمدی محمدآبادی؛ حمید علیپور؛ فرشته غفاری موفق؛ علی رضا منعم زاده

2.

تأثیر کاربرد بهاره روغن ولک و ترکیب آن با عناصر غذایی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت میوه پسته

دوره 41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 275-280
حمید علی پور؛ فرشته غفاری موفق

3.

مطالعه ژنتیکی ارقام پسته ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک

دوره 42، شماره 1، تیر 1390، صفحه 73-82
حمید علیپور؛ فرشته غفاری موفق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب