1.

ارائۀ چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 89-116
سید رضا سید جوادین؛ حسین صفری؛ عباس ابراهیمی

2.

ارائۀ مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک‌های تجاری ایران به منظور پیاده‌سازی بانکداری اسلامی: به‌کارگیری استراتژی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 129-154
سیدرضا سیدجوادین؛ محمد صفری؛ رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی

3.

بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: ‌مؤلفه‌های تشکیل دهنده

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389
سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقازاده؛ مهرداد استیری؛ بهاره اصانلو

4.

بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات با رویکرد نظریه زمینه ای کلاسیک

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 101-125
سیدرضا سیدجوادین؛ سیدمحمد مقیمی؛ نادر سیدامیری

5.

بررسی چگونگی تأثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت)

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 673-694
علی دیواندری؛ محسن نظری؛ سید رضا سید جوادین؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ حمزه رایج

6.

تدوین مدل برنامه‌‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 251-270
فرشته امین؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی رمضانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب