1.

ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-108
قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری

2.

بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-14
غلام رضا طالقانی؛ علی غفاری؛ محمد حقیقی

3.

بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 83-102
غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی

4.

بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 219-232
غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری

5.

تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق‌خاطر کاری

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 743-764
طیبه عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رجب زاده

6.

تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان‎های شهر تهران)

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 111-236
مهدی سبک رو؛ رضا کلهریان؛ زین‎العابدین کامجو؛ غلامرضا طالقانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب