1.

اثر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی با سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1389
محمدعلی اصلانخانی؛ علیرضا فارسی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی

2.

بررسی توان آلفا در پرتاب‌های آزاد موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های نخبه و نوآموز

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 37-53
فاطمه کشوری؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی

3.

تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهره رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 8 – 5 ماهه

دوره 2، شماره 2، تیر 1389
علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی؛ اکرم کاویانی

4.

تأثیر تمرین مهارت های روان شناختی بر عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار بازیکنان نوآموز بدمینتون

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 293-326
ابراهیم متشرعی؛ بهروز عبدلی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ علیرضا فارسی

5.

تأثیر دشواری تکلیف و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 457-472
علیرضا فارسی؛ حدیث کاویانپور

6.

تدوین مدل ارتباطی اضطراب صفتی با مولفه‌های سبک‌ توجه در دانشجویان ورزشکار

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 5-21
حدیث کاویانی پور؛ علیرضا فارسی؛ علیرضا بهرامی

7.

مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 43-55
علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب