1.

بررسی سرولوژیکی آلودگی به اسهال ویروسی گاو در گاوهای اهواز

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 21-26
محمد حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری

2.

بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 93-97
محمد حاجیکلایی؛ غلامحسین خواجه؛ معصومه موسوی

3.

تغییر پارامترهای لیپیدی سرم خون و کبد گاومیش در پاسخ به محرومیت غذایی

دوره 70، شماره 1، بهار 1394، صفحه 73-77
میرحامد شکریان؛ محمد نوری؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلائی؛ علی شهریاری؛ بابک محمدیان؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ علیرضا غدیری

4.

مطالعه فراوانی الگوهای متفاوت موج P در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان

دوره 69، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 263-269
سجده کمالی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلائی؛ سید رضا فاطمی؛ علی رضاخانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.