1.

بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 75-92
سید محمد مرندی؛ محسن حنیف

2.

بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 355-373
سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی

3.

پایانی بر «پایان ایدئولوژی» در تئاتر مستند بریتانیا پس از یازده سپتامبر: نگاهی به نمایشنامۀ نام من راشل کوری است

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 173-196
سید محمد مرندی؛ گلناز منتظری؛ حسین پیرنجم‌الدین

4.

تبیین نظریه اشارات نسبی در رمان سرزمین خوشحالی اثر رابرت الن جیمیسون

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 460-479
سید محمد مرندی؛ پریسا فتحعلی

5.

تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی

6.

جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-122
جلال فرزانه دهکردی؛ سید محمد مرندی؛ یونس شکرخواه

7.

چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 244-275
سید محمد مرندی؛ زهره رامین؛ محمدباقر شعبان پور

8.

خودشیفتگی و ویران گری در رمان دودکش شیطان به قلم آنه لندزمن

دوره 28، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 69-91
شکوفه اولیاء؛ زینب قاسمی طاری؛ سید محمد مرندی

9.

زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-57
زهرا جان نثاری لادانی؛ سید محمد مرندی

10.

زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، آذر 1383
سید محمد مرندی

11.

ساخت هویت و هویت ساختگی در رمان بانوی پیشگوی مارگارت اتوود

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 551-569
سید محمد مرندی؛ حامد حبیب زاده

12.

کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
سید محمد مرندی؛ ناهید احمدیان

13.

نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

دوره 10، شماره 27، آذر 1384
سید محمد مرندیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب