1.

ارتباط ویژگی های ژئومرفولوژیک حوضه ها و قابلیت سیل خیزی (تجزیه و تحلیل داده های سیل از طریق مقایسه ژئومرفولوژیک حوضه های فشند و بهجت آباد)

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386
مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی

2.

ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) در حوضه آب‌خیز کنگیر (ایوان غرب)

دوره 39، شماره 8، دی 1386
فرج ا... محمودی؛ مجتبی یمانی؛ شهرام بهرامی

3.

بررسی تأثیرشکستگی های تکتونیکی در قابلیت نفوذ پذیری سنگ مخزن و بهره برداری از نفت (مطالعه موردی: میدان نفتی شوروم)

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
مجتبی یمانی؛ حسین اینانلو

4.

بررسی وضیعت ژئومرفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره های رودخانة میناب

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
احمد نوحه گر؛ مجتبی یمانی

5.

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزة آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل LNRF

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1387
صمد شادفر؛ مجتبی یمانی

6.

تکامل ژئومرفولوژی دلتای رود سپیدرود درکواترنر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
جمشید جداری عیوضی؛ مجتبی یمانی؛ رضا خوش رفتار

7.

ژئومورفولوژی یخچال های زردکوه ( بررسی اشکال ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آنها)

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
مجتبی یمانی

8.

هیدرودینامیک رود خانه های تالار و بابل و نقش آن در ناپایداری و تغییر مشخّصات هندسی آنها

دوره 38، شماره 2، اردیبهشت 1386
مجتبی یمانی؛ سید مهدی حسین زاده؛ احمد نوحه گر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب