1.

ارتباط TQM و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

دوره 14، شماره 14، زمستان 1381
محمد رضا اسد؛ مهرزاد حمیدی؛ دکتر حسن اسدی

2.

ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

دوره 33، شماره 33، زمستان 1386
علیرضا امیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سمانه صفری

3.

بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی

دوره 15، شماره 15، بهار 1382
مهرزاد حمیدی؛ دکتر محمد کشتی دار

4.

بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی

دوره 37، شماره 0، پاییز 1387
طاهر بهلکه؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی

5.

طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386
محسن شفیعی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی؛ جهانگیر یدالهی

6.

مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور

دوره 35، شماره 35، بهار 1387
ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ جهانگیر یداللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.