1.

اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 83-102
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم؛ ابوالقاسم زارعی دودﺟﻲ؛ علی اصغر صادقی مقدم

2.

بررسی رابطه‌ی بین تصوّر از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه‌ی موردی بانک ملّت)

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 75-92
علی دیواندری؛ محمد حقیقی؛ اشکان الهیاری

3.

بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی سالن‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی (مورد مطالعه: نمایشگاه بین‌المللی تهران)

دوره 3، شماره 3، مهر 1390، صفحه 71-90
محمد حقیقی؛ ابراهیم قارلقی؛ فاطمه نیکبخت

4.

بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران

دوره 1، شماره 3، 1388
محمد حقیقی؛ عباس منوریان؛ سعید قوام‌پور؛ سعیده رسولیان

5.

شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذائی

دوره 1، شماره 1، 1387
محمد حقیقی؛ محمود فیروزیان؛ صمد نجفی مجد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.