1.

بررسی مقاومت مراحل مختلف رشدی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) نسبت به حشره کش اسپیروتترامت

دوره 54، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 59-75
مجید محمدنژاد هاوستین؛ قدرت اله صباحی؛ علیرضا بندانی؛ عزیز شیخی گرجان

2.

بررسی مهار کرم میوه خوار گوجه‌فرنگی Helicoverpa armigera (Hübner) با تلفیق حشره کش های شیمیایی و زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) در شرایط مزرعه‌ا‌ی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 301-315
اردوان مردانی؛ قدرت اله صباحی؛ عزیز شیخی گرجان

3.

تأثیر دو جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae (Metschnikof.)Sorokin (Fungi: Ascomycota) روی شته روسی گندمDiuraphis noxia (Mordvilko) (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 353-359
علی محمدی پور؛ مهران غزوی؛ احمد بغدادی؛ عزیز شیخی گرجان

4.

تأثیر طیف‌های نوری مختلف بر شکار بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 243-251
علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمد‌جواد ارده

5.

کارایی حشره‌کش‌ها و فرمولاسیون‌های مختلف در کنترل شیمیایی حشرات کامل زمستان‌گذران سن معمولی گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در منطقه قزوین

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 107-114
حسین نوری؛ عزیز شیخی گرجان

6.

کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنة درخت

دوره 47، شماره 2، آذر 1395، صفحه 253-261
هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده

7.

مقایسه پهپاد با سم‌پاش تراکتوری لانس دار در کنترل زنجرک خرما

دوره 51، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 13-26
محمود صفری؛ عزیز شیخی گرجان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب