1.

ارائة مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 967-977
مهدی سلیمی؛ محسن طیبی؛ محبوبه خداپرست

2.

ارائه الگوی خصوصی سازی باشگاه های ورزشی کشور عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402
مهدی سلیمی؛ مهند حسن عطیه الهرموش

3.

ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 119-136
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ محبوبه خداپرست

4.

ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 67-42
مهدی سلیمی؛ محبوبه خداپرست؛ جواد محمدی

5.

ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 52-37
بتول شیخی؛ مهدی سلیمی؛ حمید زاهدی

6.

ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 875-890
مهدی سلیمی

7.

بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 273-290
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حمیدرضا میرصفیان

8.

بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 437-456
محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ مریم اعتمادی

9.

به‌کارگیری روش تحلیل خوشه‌بندی خاکستری (GCA) در مکان‌گزینی حالت گسستة فضایی اماکن ورزشی (مطالعة موردی: شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 449-460
مهدی سلیمی؛ مسعود تقوایی

10.

به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 137-159
محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ حمید قاسمی؛ سمانه ترکیان ولاشانی

11.

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 329-342
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی

12.

شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری بازیکنان حرفه‌ای در لیگ برتر فوتبال عراق

دوره 15، شماره 3، آبان 1402
عبدالرزاق علگم؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی

13.

مقایسۀ عوامل مؤثر بر همذات‌پنداری هواداران با تیم‌های ورزشی باسابقه و تیم‌های تازه‌تأسیس (مطالعۀ موردی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان)

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 191-213
اکبر جابری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ جواد خزایی پول؛ مهدی سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب