1.

ارائه مدل کسب‌و‌کار GHORBANI در بنگاه‌های خرد به‌منظور توانمندسازی جوامع محلی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 310-325
مهدی قربانی؛ محمدمهدی لطیفی

2.

ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذی‌نفعان محلی درراستای توانمندسازی جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای بزیجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 406-421
مهدی قربانی؛ غلام‌رضا هادربادی؛ فریبا ابراهیمی آذرخران؛ عادله خاور

3.

تأثیر ابعاد توانمندسازی و نقش میانجیگری خودکارآمدی بر تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار روستایی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 438-451
مهدی قربانی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند

4.

تحلیل خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی در استقرار مدیریت اجتماع‌محور روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ریگان، استان کرمان)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 228-241
مهدی قربانی؛ ساره راسخی؛ آزاد کرمی

5.

تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع‌محور روستایی (منطقه بررسی‌شده: روستای بزیجان شهرستان محلات در استان مرکزی)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 704-717
مهدی قربانی؛ جمیله سلیمی کوچی؛ پیام ابراهیمی

6.

تحلیل و ارزیابی سرمایة اجتماعی شبکه‌های خرد توسعه در راستای توسعة پایدار محلی (مطالعة موردی: پروژة بین‌المللی RFLDL، شهرستان سرایان)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 545-566
مهدی قربانی؛ لیلا عوض پور؛ محمد امین خراسانی

7.

تحلیل و ارزیابی شاخص امنیت آب (WSI) در حوزه آبخیز دشت نیشابور

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 116-135
مریم یزدان پرست؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ رضا کراچیان

8.

تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص‌های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان قلعه گنج)

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 408-419
فاطمه نرماشیری؛ مهدی قربانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند؛ امیر علم بیگی؛ رولند ورنر شولز

9.

سنجش و تحلیل تاب‌­آوری بهره‌­برداران مرتع در مواجه با سیر قهقرایی اکوسیستم‌‌‌­های طبیعی (موردمطالعه: روستای نردین، شهرستان میامی، استان سمنان)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 102-115
لیلا عوض پور؛ مهدی قربانی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی رمضان زاده لسبویی

10.

شناخت قدرت‌های اجتماعی و ارتباط آن با شکل‌گیری رفتار همکارانه در مدیریت تعارضات منابع آب در حوزه آبخیز سد درودزن، استان فارس

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 446-461
جمیله سلیمی کوچی؛ علی سلاجقه؛ مهدی قربانی؛ آرش ملکیان؛ عبدالمطلب رضایی

11.

مدیریت منابع طبیعی در مقیاس محلی، سرمایة اجتماعی و قدرت اجتماعی در شبکة ذی‌نفعان محلی مطالعة موردی: سامان عرفی گجین‌دشت- منطقة کلاته‌ رودبار دامغان

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 779-808
مهدی قربانی؛ ساره راسخی؛ جمیله سلیمی؛ ربانه روغنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب