1.

اثرات مقیاس در مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل عددی دو بعدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 375-387
سروه حیدری؛ بهمن فکوری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

2.

اثر سیلاب‌ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانة کارون (ملاثانی تا فارسیات)

دوره 6، شماره 2، آبان 1395، صفحه 295-314
بهمن فکوری دکاهی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

3.

ارزیابی روش پیچیده و استدلالی طراحی شبکه دفع آب‌‌های سطحی با استفاده از شبیه‌‌سازی- بهینه‌‌سازی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 405-424
سونیا صادقی؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی

4.

ارزیابی عملکرد شبکه پایش کیفی رودخانه‌های کشور

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 541-559
نسرین خدامرادی وطن؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

5.

ارزیابی معیارهای تأثیرگذار در اولویت‌بندی برخی شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوزة رودخانة کرخه با هدف تخصیص آب

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 167-196
الهام شهبازخانیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی

6.

اولویت بندی مدیریتی تعدادی از حوضه های آبریز کشور با استفاده از روش های فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و الگوریتم ترکیبی جدید بر اساس ANP-TOPSIS فازی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 75-90
سیده لیلا رضوی طوسی؛ جمال محمدولی سامانی

7.

بررسی تأثیر روش توسعة کم‌اثر بشکة ذخیرة آب باران در کاهش آب‌گرفتگی ناشی از وقوع سیلاب شهری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-16
مریم موحدی نیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ فخرالدین براخاصی

8.

بررسی تحلیلی اهمیت مکانی و زمانی ضریب پراکندگی طولی در رودخانه‌ها در جریان غیرماندگار و غیریکنواخت

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 155-169
نیلوفر سادات جعفری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

9.

حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی با ضرایب متغیر در رودخانه با استفاده از تبدیل لاپلاس

دوره 11، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 683-698
محمدجواد فردادی شیل‌سر؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

10.

حل معکوس معادله انتقال آلاینده به‌منظور شناسایی منابع آلاینده در رودخانه‌ها تحت شرایط واقعی با استفاده از روش ژئواستاتیستیک

دوره 10، شماره 3، دی 1399، صفحه 411-427
مریم براتی مقدم؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

11.

کنترل و مدیریت سیلاب با شبیه‌ساز توانمند جریان‌های غیرماندگار در رودخانه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-96
قاسم میرزائی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

12.

مدل یک‌بعدی انتقال آلاینده در رودخانه‌های طبیعی با تأکید بر نقش نواحی نگهداشت

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 169-190
مریم براتی مقدم؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

13.

مقایسه دو رویکرد معکوس شبیه‌سازی-بهینه‌سازی و مدل جایگزین انتقال در شناسایی مشخصات منبع آلاینده سیستم‌های یکپارچه آبخوان-رودخانه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 325-343
آزاده جمشیدی؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمدولی سامانی؛ مهدی مظاهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب