1.

بررسی الگوی تولیدی سازه‌های جوامع محلی جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 275-290
یعقوب ایران‌منش؛ مهدی پورهاشمی؛ حسن جهانبازی؛ مهدی زندبصیری؛ محمود طالبی

2.

بررسی روند و تغییرات سرخشکیدگی درختان بلوط در دامنه‌های شمالی و جنوبی جنگل‌های شهرستان بانه

دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 257-268
مازیار حیدری؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی

3.

پایش چهارسالة خشکیدگی تاجی به‌منظور تعیین ویژگی‌های درختان بلوط ایرانی حساس به خشکیدگی تاجی

دوره 76، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 91-101
احمد حسینی؛ حسن جهانبازی گوجانی

4.

پایش خشکیدگی درختان شاخه‌زاد بلوط و اثر آن بر مشخصه‌های برگ و میوه در جنگل‌های زاگرس (پیرانشهر، استان آذربایجان‌غربی)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 329-339
جلال هناره؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی؛ زهرا هاشمی خبیر

5.

تعیین شاخص های مورفولوژیکی نشانگر تنوع میوه درختان بلوط ایرانی در سطح درخت و رویشگاه

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 131-140
احمد حسینی؛ حسن جهانبازی گوجانی

6.

تغییرات عناصر ریزمغذی در فصل رویش در طبقات مختلف خشکیدگی در درختان بلوط (Quercus brantii Lindl.)، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 223-233
حسن جهانبازی گوجانی؛ یعقوب ایران‌منش؛ محمود طالبی؛ مهدی پورهاشمی

7.

سنجش عناصر سنگین در برگ درختان سالم و خشکیدۀ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در منطقۀ جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 71-81
حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ محمود طالبی؛ حمزه علی شیرمردی؛ عبدالمحمد محنت کش؛ مهدی پورهاشمی؛ محسن حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب