1.

ارزیابی رابطۀ کیفیت انتشارات علمی و میزان هزینه‌کردکشورها در تحقیق و توسعه: تحلیل خوشه‌ای کشورها

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-115
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی

2.

تحلیل سرانه نشریات علوم پزشکی ایران و انطباق آن با تعداد پژوهشگران این حوزه

دوره 49، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 491-509
محمدرضا پاشنگ؛ حمزه علی نورمحمدی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی

3.

شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌های ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 213-237
مینا رضایی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی

4.

مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی: رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دوره 51، شماره 2، تیر 1396، صفحه 79-103
لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوورزی چاکلی؛ سعید اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب