1.

اثر ترینگزاپک‌اتیل بر کیفیت و ویژگی‌های فیزیولوژیک چمن لولیوم دائمی (Lolium perenne L.) در شرایط شوری

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 23-33
رحیم امیری خواه؛ نعمت الله اعتمادی؛ شکوفه فرهمند؛ علی نیکبخت

2.

اثر ترینگزاپک‏ اتیل و تنش پاخوری بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک فستوکای پابلند رقم ربل (Festuca arundinacea cultivar Rebel)

دوره 46، شماره 3، آبان 1394، صفحه 455-465
محمدحسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت

3.

اثر خشکی و سایه بر رشد چمن فستوکای پابلند (Festuca arundinacea L.) و علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 523-534
امیر صادقی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ محمد رضا سبزعلیان

4.

اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی علف طلایی ‏(‏Solidago canadensis L.‎‏)‏

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 951-963
علی صفری؛ سعید ریزی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ افسانه بدل زاده

5.

ارزیابی تأثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک‌اتیل بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis “Morgan”)

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 511-519
نجمه زمانی؛ نعمت اله اعتمادی؛ عبدالرحمان محمدخانی

6.

ارزیابی ویژگی‌های چمنی ژنوتیپ‌های بومی و غیربومی چمانواش‌بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در پاسخ به سطوح مختلف چمن‌زنی

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 703-722
رحیم امیری خواه؛ نعمت الله اعتمادی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ علی نیکبخت

7.

مطالعه اثر پاکوتاه‌کنندگی ترینگزاپک‌اتیل بر آهار ‏Zinnia elegans ‘State fair mix’‎

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 591-599
محمد حسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب