1.

ارزیابی پایداری عملکرد و سایر صفات مهم ژنوتیپ‌های پیاز روز کوتاه در مناطق جنوب ایران با استفاده ازروش گرافیکی GGE biplot

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 959-972
عبدالستار دارابی؛ حامد حسن زاده؛ علی رضا پرکاسی؛ احمد موسی‌پور گرجی

2.

ارزیابی قابلیت انبارمانی چند جمعیت و رقم از پیاز روز کوتاه در انبار کنترل‌نشده

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-116
عبدالستار دارابی

3.

بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند تجمع مادۀ خشک و خصوصیات زراعی ارقام سیب‏زمینی تحت‌تأثیر یخ‏بندان در شرایط مزرعه

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 27-39
عبدالستار دارابی؛ رضا صالحی محمدی

4.

بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخص‌های رشد ژنوتیپ‏های پیاز

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 157-168
عبدالستار دارابی

5.

بررسی تأثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات جمعیت‌های پیاز در استان خوزستان

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 145-156
عبدالستار دارابی

6.

تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 193-207
عبدالستار دارابی؛ محمدرضا رفیع؛ شهرام امیدواری؛ مریم جوادزاده؛ وحید یعقوبی

7.

مطالعه تأثیر محرک‌های رشد گیاهی بر عملکرد غده کل و قابل‌فروش و صفات کیفی سیب‌زمینی رقم ‏سانته

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 769-783
محمدرضا رفیع؛ عبدالستار دارابی دارابی؛ مریم جوادزاده

8.

مطالعه شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب‌زمینی در کشت ‏زمستانه

دوره 50، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 769-778
عبدالستار دارابی

9.

مقایسه کمی و کیفی رقم‎‌‎های هیبرید و آزاد گرده‌افشان پیاز روزکوتاه در شرایط اقلیمی خوزستان

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 691-703
عبدالستار دارابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب