1.

آداب شاگردی و استادی در بازخوانی آیات مرتبط با موسی(ع) و خضر(ع)

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-87
محمدرضا شاهرودی؛ مرضیه نورانی نگار

2.

جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 89-110
محمد رضا شاهرودی؛ محمد امین تفضلی؛ منصور پهلوان

3.

جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 227-249
محمد رضا شاهرودی؛ منصور پهلوان؛ علی اکبر امیر احمدی

4.

خوانش ساختارگرایانه از واژۀ «عربی» در سورۀ نحل (با رویکرد جامعیت معنایی سوره و بهره‌گیری از روابط همنشینی)

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 162-143
حبیبه قیصری؛ محمد رضا شاهرودی

5.

دانش اعراب القرآن و نقش آن در ترجمة قرآن کریم ( با تاکید بر ترجمۀ شاه ولی الله دهلوی)

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 285-304
محمد رضا شاهرودی؛ محمد سعید بیلکار

6.

شعارهای عاشورایی از منظر دانش های حدیثی؛ گونه ها و خاستگاه ها

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 325-344
محمد رضا شاهرودی؛ محمد فراهانی

7.

عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضی و پی‌جویی رابطه‌‌ٔ آن دو در آثار او

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-97
حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف؛ محمد رضا شاهرودی

8.

کاربرد ساختار جمع برای مدلول مثنی در عربی قرآنی و پاسخ به شبهات مربوطه با تکیه بر دستور تطبیقی زبان‌های سامی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 365-337
محمد سعید بیلکار؛ محمد رضا شاهرودی؛ احمد پاکتچی؛ منصور پهلوان

9.

کاربست «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر قرآن‌کریم؛ مطالعۀ موردی: «مسئلۀ محکم و متشابه»

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 196-171
محمدتقی کبریت چی؛ محمد رضا شاهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب