1.

شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 947-975
مراد مسافری قمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان

2.

طراحی مدل اعتماد آگاهانۀ ذی‌نفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتریان شرکت‌های خودروسازی داخلی)

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 393-410
حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ سید علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ عادل آذر

3.

طراحی مدلی نوین جهت ایجاد چارچوب سناریوهای آیندة سازمان با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مورد مطالعه: مرکز آمار ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 831-848
عادل آذر؛ مصطفی گوهری فر؛ اصغر مشبکی

4.

فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 317-342
حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب