1.

اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 117-130
رضا رستمی؛ سارا کشاورز مقدم؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی

2.

بررسی موردی تاثیر راهبرد خودنظارتی توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش‌آموزان سندرم داون

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 21-38
زهرا نوری؛ فاطمه نصرتی؛ عباس رحیمی نژاد

3.

رابطۀ سرمایه‌های روانی و اجتماعی با انواع بهزیستی: نقش واسطه‌ای معنای زندگی

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 109-124
عباس رحیمی نژاد؛ هادی بهرامی احسان؛ مهدی ایمانی زاده

4.

رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 87-99
جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور

5.

نقش زیست‌نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 83-99
سید نظام الدین رستمکلایی؛ عباس رحیمی نژاد؛ رضا رستمی؛ حجت اله فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب