1.

بررسی عوامل مؤثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک (مطالعه موردی شهرستان ری)

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 27-37
احمد رضوانفر؛ فائزه هاشمی؛ فاطمه شفیعی

2.

بررسی نقش منابع آب بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان ساری)

دوره 51، شماره 4، دی 1399، صفحه 761-776
فاطمه جعفری صیادی؛ فاطمه شفیعی

3.

تأثیر روش‌‌ تدریس سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی در درس هوا و اقلیم‌شناسی

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 511-519
یوسف حجازی؛ فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ سید حمید موحد محمدی؛ جواد بذرافشان

4.

تحلیل چالش‌های راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-263
امید جمشیدی؛ فاطمه شفیعی؛ مرتضی ملک یارند

5.

تحلیل عوامل بازدارنده و پیش‌برندة تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک: پژوهشی کیفی در استان مازندران

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 417-438
امید جمشیدی؛ فاطمه شفیعی

6.

طراحی مدل ترویجی نفوذ دانش کشاورزی در شهرستان گلوگاه استان مازندران

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 789-808
فاطمه شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب