1.

بررسی دو شکلی جنسی در کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) در ایران

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 269-281
محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ سهیل ایگدری؛ علیرضا محمدی؛ محمد زرین تاب

2.

بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به تعارضات انسان-خرس قهوه‌ای در استان فارس و راهکارهای مؤثر برای کاهش تعارض

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 311-323
رسول خسروی؛ فاطمه نجابت؛ علیرضا محمدی

3.

تعارض انسان و خرس قهوه‌ای در جنوبی‌ترین حد پراکنش آن در ایران (منطقة شکار ممنوع روشن‌کوه، استان فارس)

دوره 75، شماره 4، آبان 1401، صفحه 539-550
علیرضا محمدی؛ کامران الماسیه

4.

عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 429-446
کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی

5.

نگرش کشاورزان دشت جیرفت نسبت به پیامدهای پروژة انتقال آب از سرچشمة رودخانة هلیل‌رود به شهر کرمان

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 219-228
علیرضا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب