1.

پژوهشی در توسعۀ فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 759-790
محمد صادق یوسفی مقدم؛ سید جعفر صادقی فدکی

2.

پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن»

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 493-523
سید جعفر صادقی فدکی

3.

پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترۀ آن»

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-72
سید جعفر صادقی فدکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب