1.

اثر ابعاد سلولی مدل‏های ارتفاعی رقومی بر متوسط شمارة منحنی به‌دست‌آمده از روش مبتنی بر تئوری مازاد رطوبت اشباع (روش WI-CN)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 331-342
اصغر عزیزیان؛ علیرضا شکوهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی

2.

ارزیابی ریسک و عدم قطعیت خسارات مالی ناشی از سیلاب‌های رودخانه‌ای در مناطق شهری (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز کن)

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2239-2259
کیمیا امیرمرادی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی؛ اصغر عزیزیان

3.

ارزیابی مدل‌های تخمین تلفات انسانی سیلاب‌های رودخانه‌ای در مقیاس منطقه‌ای و جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کن)

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1461-1476
کیمیا امیرمرادی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی

4.

استخراج و ارزیابی منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی قرن 21 با استفاده از ریزمقیاس‌سازی زمانی و مکانی دینامیکی (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 54، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 429-440
مهدی ترابی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی

5.

استفاده از یک مدل ژئومورفولوژیکی مبتنی بر توان جریان برای پهنه‌بندی فرسایش و رسوب‌خیزی حوضه‌های آبریز

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 509-518
علیرضا شکوهی؛ سحر بهشتی

6.

بررسی روند تغییرات دما و بارش و اثر آن بر پتانسیل منابع آب ورودی به سد طالقان

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 705-716
منیژه عزتی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی؛ وی جی پی سینگ؛ مجتبی نوری

7.

بررسی عدم قطعیت زنجیره مارکوف برای پیش بینی وضعیت هیدرولوژیک بر اساس وضعیت هواشناسی

دوره 52، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1515-1525
فهیمه رضی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی

8.

تعیین نیاز آبی تالاب انزلی بر اساس شاخص‌های اکولوژیکی-گردشگری در چارچوب IWRM

دوره 51، شماره 10، دی 1399، صفحه 2501-2517
هادی مدبری؛ علیرضا شکوهی لنگرودی

9.

توسعه یک مدل منطقه‌ای برای تخمین مرگ‌ومیر ناشی از سیلاب با احتساب تخلیه مناطق سیل‌گیر (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز کن)

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1823-1839
کیمیا امیرمرادی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی

10.

مرور و ارزیابی نظریه‌ها و مدل‌های تجربی پایداری وسایل نقلیه در سیلاب

دوره 53، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 663-676
ریحانه گلمحمدی؛ علیرضا شکوهی لنگرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب