1.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بر نگرش به فرزندآوری (مورد مطالعه: زوجین در آستانۀ ازدواج شهر تهران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-143
زینب کاوه فیروز؛ بیژن زارع؛ صادق جهانبخش گنجه

2.

جامعه شناسان ایرانی و پیش بینی تغییرات نهاد خانواده در ایران (یک مطالعه انتقادی)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 293-308
زینب کاوه فیروز؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی

3.

رابطۀ دینداری و ارزش‌های خانواده با تمایلات و قصد فرزندآوری در میان زنان متأهل شهر تهران

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 587-623
زینب کاوه فیروز؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ سید حسین سراج زاده؛ نگار رمضی

4.

عوامل جمعیتی- اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان تهرانی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 119-144
بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمدرسول سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب