1.

امکان‌سنجی تحقق «دموکراسی مستقیم» در عصر انقلاب صنعتی چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
سید محمدرضا متقی؛ حسن خسروی؛ بیژن عبدالکریمی؛ بیژن عباسی؛ احسان آقامحمدآقایی

2.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطۀ بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402
مرتضی قاسم آبادی؛ بیژن عباسی؛ وحید خانی

3.

بررسی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-120
بیژن عباسی؛ مریم حیدری

4.

چالش‌های دولت-ملت در عصر انقلاب صنعتی چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
سید محمدرضا متقی؛ حسن خسروی؛ بیژن عبدالکریمی؛ بیژن عباسی؛ احسان آقامحمدآقایی

5.

رویۀ قضایی در حقوق عمومی معاصر

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 639-659
بیژن عباسی؛ علی سهرابلو؛ احسان شهسواری

6.

قضاوت سیاسی به‏ عنوان یک سازوکار نظارتی

دوره 53، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1121-1140
بیژن عباسی؛ عبدالله عباسی فیروزجاه

7.

مبانی حقوقی یارانه‌های حزبی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-50
بیژن عباسی؛ مقصود عبادی بشیر

8.

محدودیت‌ آزادی اجتماعات با تأکید بر قانون جدید نحوة فعالیت احزاب

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 163-182
بیژن عباسی؛ محمد جواد شفقی

9.

مشارکت کارگران در اداره کارگاه به‌عنوان الگویی برای انعطاف‌پذیر کردن رابطه کار

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1629-1649
جعفر براتی؛ بیژن عباسی

10.

مفهوم قانون در اندیشه‌های مستشارالدوله

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-59
بیژن عباسی؛ رضا یعقوبی

11.

واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 573-595
بیژن عباسی؛ سید مجتبی حسینی الموسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب