1.

ارزیابی کارکرد مدیریت محله‌ای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایه‌های حکم‎روایی خوب شهری

دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 509-529
محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا؛ مرتضی قورچی؛ قهرمان رستمی

2.

تحلیل پدیدۀ ترس از جرم در الگوهای جابه‌جایی روزمرۀ زنان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 21-38
مظفر صرافی؛ جمیله توکلی‌نیا؛ لیلا احمدی

3.

تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایۀ عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 285-308
جمیله توکلی نیا؛ آرمان مسلمی؛ ابراهیم فیروزی؛ سارا بندانی

4.

چارچوبی مشارکتی به مفهوم زیبایی‌شناسی چشم‌انداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم (مطالعة موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 671-693
حسن جنگی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

5.

حمل‌ونقل همه‌شمول: به اشتراک‌گذاری فضاهای حمل‌ونقل همگانی با سالمندان، توان‌جویان، کودکان و نوجوانان

دوره 11، شماره 3، آبان 1402، صفحه 137-160
لیلا احمدی؛ جمیله توکلی نیا

6.

سنجش پایداری و ارزش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز (LAV) در فضاهای سبز شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 213-236
حسن جنگی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

7.

فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-115
سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد رحیم رهنما

8.

فضای شهروندمدار، رویکردی نوین در تحقق توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 431-448
زیبا پرنون؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ محمدحسن پاسوار؛ جمیله توکلی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب