1.

بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103
حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده

2.

تقریر انسان‌شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر علامه طباطبایی

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-74
ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی؛ فروغ السادات رحیم پور

3.

خدای شخص‌وار از منظر علامه طباطبایی در مقایسه با الهیات گشوده

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 251-270
مسعود رهبری؛ فروغ السادات رحیم پور

4.

میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109
مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی

5.

«هویت فردی» و مبانی انسان‌شناختی آن در اندیشه ابن‌سینا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-215
آیسودا هاشم پور؛ فروغ السادات رحیم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب