1.

بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 67-82
عبدالحسین حیدری

2.

بررسی تسلط دانش‌‌‌‌آموزان دوزبانۀ ‌‌‌آذربایجانی- فارسی بر تکواژهای وابستۀ هم‌‌‌نام فارسی در چارچوب انگارۀ چهار تکواژ

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 97-120
عبدالحسین حیدری

3.

بررسی وام‌‌‌‌گیری فعلی در زبان فارسی از منظر انگارۀ زبان ماتریس

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 89-108
عبدالحسین حیدری

4.

تأثیر تماس زبانی بر کاربرد حروف‌ربط فارسی در ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 109-128
عبدالحسین حیدری

5.

تحلیلی کمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا از عملکرد پرسشواژه‌‌‌ها در زبان ترکی‌‌‌‌ آذری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 41-56
عبدالحسین حیدری؛ سیّد محمّد رضی‌‌‌‌نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب