1.

ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

2.

الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط‌مشی‌گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش‌ران

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 530-556
مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ رضا نجف‌بیگی

3.

الگویی برای شناسایی پیش‌ران‌های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه‌های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 145-174
فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ علی اصغر پورعزت

4.

تحلیل خط‎مشی‎گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودۀ ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 137-160
علی شیخ حسنی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد

5.

درک نقش ارزش‎های فردی و اجتماعی‎ مدیران در اجرای خط‎مشی‎های مصوب در سازمان‎های دولتی ایران

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 529-562
حمزه صمدی میارکلائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانش فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب