1.

بازنمایی الهة آناهیتا در شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 225-248
بهروز افخمی؛ صبا فرج زاده؛ سید مهدی حسینی نیا

2.

باستان‌شناسی و تاریخ: تصویر زنان در نگاره‌های مکتب تبریز و متون دوره صفوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 267-287
مهتاب دادخواه؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی؛ حبیب شهبازی شیران

3.

پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام باستان و هخامنشی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 429-451
بهروز افخمی؛ زینب خسروی

4.

مطالعة جایگاه زن در دورة هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان‌شناسی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 527-548
بهروز افخمی؛ تقی زینی‏زاده ‏جدی؛ سید مهدی حسینی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب