1.

اثر خطای تعیین ژنوتیپ نشانگر در صحت پیش‌بینی ارزش اصلاحی ژنومی در صفات آستانه‌ای

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 161-173
میثم لطیفی؛ یوسف نادری

2.

اثر طرح های آمیزشی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش میانگین همخونی: مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 115-120
یوسف نادری؛ میثم لطیفی

3.

ارزیابی فراوانی آللی مطلوب ژن عمده تحت تداخل و نبود تداخل نسل: مطالعهای مبتنی بر شبیهسازی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 71-79
میثم لطیفی؛ یوسف نادری

4.

اهمیت استفاده از شجره و نقش افراد ژنوتیپ نشده بر لزوم به کارگیری مجدد انتخاب ژنومی در ‏صفات آستانه‌ای دودویی

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 141-152
یوسف نادری

5.

تأثیر مستندسازی نژادگان و معماری‌های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A در پیش‌بینی ژنگانی

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 145-157
یوسف نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب