1.

ارزیابی تغییرات جریان و غلظت نیترات رواناب خروجی از حوضه آبریز تحت سناریوهای مدیریتی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: دشت هشتگرد)

دوره 52، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 2709-2721
محمودرضا نورعلی نژاد اسلاملو؛ مجتبی شوریان؛ سیدسجاد مهدی زاده

2.

بازتوزیع تخصیص منابع آب در حوضه‌های آبریز مشترک مرزی با استفاده از رویکرد ورشکستگی

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1141-1151
مطهره سادات؛ مجتبی شوریان؛ علی مریدی

3.

برآورد مقادیر تبخیروتعرق در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم SEBAL

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 175-194
نادیا بابائی؛ مجتبی شوریان؛ علی مریدی

4.

تأثیر سیاست بهره برداری، سطوح اعتمادپذیری و آستانه کمبود نیاز کشاورزی بر ظرفیت بهینه مخزن سد

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 879-890
حسین شیبانی؛ مجتبی شوریان

5.

سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در حوضه آبریز مارون

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2533-2549
مصطفی میرمهدی؛ مجتبی شوریان؛ احمد شرافتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب