1.

بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-58
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

2.

بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34
کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه

3.

بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 315-336
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

4.

تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 765-786
محمد زرشگی؛ خیرالله پروین

5.

چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 83-98
فرانک سیف الدینی؛ موسی پناهنده‌خواه؛ مصطفی قدمی

6.

سیاست اجتماعی در ایران (پوشش فضایی نظام تأمین اجتماعی)

دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 423-445
محمدرضا تهمک؛ ابراهیم توفیق؛ علیرضا گودرزی؛ میرشاهین فاطمی

7.

مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای درایران طی دوره 75- 1355

دوره 37، شماره 2، دی 1381
دکترمصطفى سلیمى فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب