1.

آزمون ساختار عاملی یادگیری خودراهبری در دانشجویان و رابطه آن با انگیزش تحصیلی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-74

2.

اعتبار یابی روش غیر تهاجمی اسکین فولد در تخمین چگالی بدن مردان دانشجوی ایرانی و ارائه شاخص جدید

دوره 13، شماره 13، مهر 1381
دکتر سعید شاکرین؛ دکتر فرزاد ناظم

3.

اعتباریابی مقیاس سرمایة اجتماعی بر مبنای قرآن کریم از دیدگاه معلمان استان فارس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 19-29
جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم؛ مرضیه حاجی زاده

4.

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 685-704
حسین زارعیان؛ نازنین راسخ

5.

انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بین‌فردی در کودکان 4 تا 6 سال

دوره 7، شماره 2، تیر 1395، صفحه 141-152

6.

ساخت و اعتباریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی در مردان شهر تهران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 69-79

7.

ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 58-42
فروغ نقوی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی

8.

طراحی و اعتباریابی پرسشنامة عوامل شکل‌دهندة جو ورزشگاه‌های فوتبال (با رویکرد بازاریابی)

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 18-1
امین خطیبی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی

9.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 113-130
طلیعه سعیدی رضوانی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ هادی صمدیه؛ حسین کارشکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب