1.

آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 33-54
جعفر میرکتولی؛ علی حسینی؛ حسین رضایی نیا؛ عبدالحمید نشاط

2.

ارزیابی و پایش سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن (مطالعة موردی: مسکن مهر گرگان)

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 723-741
ابراهیم معمری؛ جعفر میرکتولی؛ خدارحم بزی

3.

ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های مسکن شهری (مطالعة موردی: شهر گرگان)

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 653-674
جعفر میرکتولی؛ مصطفی آریان کیا

4.

باززنده ‏سازی فضا‏های باز اطراف رودخانه ‏های شهری و نقش آن در کیفیت زندگی و امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ النگدره در شهر گرگان)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 199-219
حیدر لطفی؛ حسین موسی زاده

5.

بررسی کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهر گرگان

دوره 30، شماره 35، مهر 1383
دکتر بهروز عشقی ملایری

6.

تحلیل فضایی خوشه‌های آسیب‌پذیر بافت کالبدی شهر گرگان در برابر زلزله (با استفاده از آمار فضایی )

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-34
علی زنگی آبادی؛ عبدالرضا دادبود

7.

تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه های درون شهری با تاکید بر کنترل سیلاب ( نمونه موردی: رودخانه زیارت گرگان)

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 609-629
نیوشا حبیبی؛ محمدرضا مثنوی؛ بهرام ملک محمدی

8.

سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط مکان‌های گردشگری (مطالعه موردی شهر گرگان)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-18
صادق برزگر

9.

کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 263-283
مصطفی ایستگلدی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ جعفر میرکتولی

10.

مقایسۀ عملکرد شاخص‌های طیفی با طبقه‌بندی شی‌ءگرا در استخراج مناطق ساخته‌شده در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران و شهر گرگان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-43
سارا عطارچی؛ مجتبی پوررحیمی؛ وحید عیسی زاده

11.

واکاوی و پایش سیاست‌های اجتماعی- فضایی در پهنه‌ی جغرافیایی شهر (موردپژوهی: شهر گرگان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 475-497
احمد زنگانه؛ ابراهیم معمریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب