1.

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر سید احمد موثقی

2.

تدوین مدل هماهنگی بین سازمانی برای سازمان های متولی ترانزیت در ایران

دوره 58، شماره 0، مهر 1381
دکتر احمد جعفرنژاد؛ حسن علی آقاجانی

3.

تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت‌وگوی فقه و اخلاق

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 367-388
مسلم محمدی

4.

چالش‌های برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین: با تأکید بر معمای امنیتی اتحادها

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 152-133
داود غرایاق زندی

5.

رابطة قدرت و وابستگی در کانال‌های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر - صنعت فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-89
شهریار محسنین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ حمیدرضا حسن زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر

6.

علل و عوامل عقب‌ماندگی و توسعۀ ملی در ایران از نگاه عزت‌الله سحابی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 991-1014
سید احمد موثقی؛ داود بیات

7.

"گذار" و "وابستگی": دو مسأله در توسعه تکنولوژیک با مراجعه خاص به جامعه صیادی استان هرمزگان

9و10، شماره 0، دی 1376
محمد توکل

8.

مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
حسین لسانى؛ مریم شفقى

9.

نفت، دوگانگی، مقاومت و وابستگی: نتایج دو بررسی در بهرگان و عسلویه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1389
سعید معیدفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب