1.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1383
دکتر سید ابوالقاسم علوی؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ اصغر مشرف جوادی

2.

آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
آرزو نیک‌سیر؛ امیر رحیمی

3.

تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته

دوره 38، شماره 5، دی 1383
محمد مهدی منتظر رحمتی؛ بهمن امینی حری؛ جواد ایوانی

4.

مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381
پیمان بدیعی

5.

مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

دوره 33، شماره 3، آذر 1378
حمید مدرس؛ اسماعیل جمشیدی؛ شکوفه حکیم

6.

مقدمه ای بر خط مشی ها و مدل های وارانتی: مولود تازه مدیریت مهندسی و تولید

دوره 51، شماره 0، دی 1379
دکتر عزت ا... اصغری زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب