1.

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکت‌های سرمایه در قبال دیون پرداخت‌نشدۀ شرکت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-105
لعیا جنیدی؛ ملیحه زارع

2.

اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتصاب مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی براساس فرایند تحلیل شبکه

دوره 52، شماره 2، تیر 1397، صفحه 13-32
سمیرا اسماعیلی؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی

3.

بررسی نظرهای مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، مهر 1384
دکتر محمد احسانی؛ سمانه شمسی پور

4.

تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاری توسط مدیر و ضمانت اجرای آن (مطالعه در حقوق انگلیس و آمریکا و ایران)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 803-818
عیسی مقدم

5.

دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-17
محمد ابوعطا؛ سیده زهرا پوررشید

6.

سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تیر 1378
دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی

7.

طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران س ازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
دکتر محمود گودرزی؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی

8.

فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 1001-1010
سید محمدعلی بلادیان؛ سید علی‌محمد یثربی؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ مجتبی الهیان

9.

مبانی فلسفی و کلامی مدیریت اجتماعی از دیدگاه اسلام

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 161-186
مهدی محمدرضایی؛ محمد محمدرضایی

10.

مطالعۀ تطبیقی رقابت مدیر شرکت تجاری با شرکت از طریق انجام معاملاتی مشابه معاملات شرکت در حقوق انگلیس و ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 351-368
عیسی مقدم

11.

معامله خارج از حدود اختیارمدیر

دوره 2، شماره 6، خرداد 1383
دکتر علیرضا باریکلو

12.

مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر رحیم رمضانی نژاد؛ دکتر محمد خبیری؛ دکتر مهر علی همتی نژاد؛ دکتر حسن اسدی

13.

نظارت (اصلی از اصول مدیریت ) از دیدگاه قران و سنت

دوره 3، شماره 3، مهر 1384
دکتر حبیب اله طاهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب