1.

رمزیة المرأَة عند سمیح القاسم (1958-1968) (دواوین مواکب الشمس (1958)، وأغانی الدروب (1964)، وإرم (1965)، ودمی على کفی (1967)، ودخان البراکین (1968) نموذجاً)

دوره 10، شماره 2، مهر 2014، صفحه 235-256
رقیه رستم پور ملکی؛ حوراء رشنو

2.

سمیح القاسم و موسیقی شعر عرب

54و55، شماره 4، دی 1383
دکتر حسین ابویسانى؛ دکتر على اصغر باستانى

3.

شعریة الانزیاح فی قصیدة الانتفاضة لسمیح القاسم

دوره 13، شماره 3، دی 2017، صفحه 319-335
انسیه خزعلی؛ مریم غلامی

4.

فکرة الموت وألوانه فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 4، فروردین 2015، صفحه 565-585
حامد صدقی؛ رسول زارع

5.

ملتقى أدب المقاومة والأدب التنبّؤی دراسة مقارنة فی شعر سمیح القاسم وعبدالله بَشیو

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 71-89
سید مهدی مسبوق؛ ناصح ملایی؛ صلاح الدین عبدی

6.

همسنجی خوانش سمیح القاسم و ادونیس با اسطوره یونانی اولیس

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 81-100
علی نجفی ایوکی؛ بهرعلی رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب