1.

سمیح القاسم و موسیقی شعر عرب

54و55، شماره 4، دی 1383
دکتر حسین ابویسانى؛ دکتر على اصغر باستانى

2.

نگاهی به بسامد اوزان عروضی در دیوان حافظ

دوره 56، شماره 4، دی 1384
عبدالرضا سیف؛ شهرزاد شیدا

3.

وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-40
مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب