1.

-

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1380
T. Nejadsattari

2.

Designing Of Degenerate Primers-Based Polymerase Chain Reaction (PCR) For Amplification Of WD40 Repeat-Containing Proteins Using Local Allignment Search Method

دوره 30، شماره 2، تیر 2019، صفحه 105-111
Abbas Jolodar

3.

Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth and Nutrient Uptake of Apple Rootstocks in Calcareous Soil

دوره 2، شماره 2، اسفند 2015، صفحه 173-185
Aram Hosseini؛ Ali Gharghani

4.

Enhanced Microbial and Total petroleum hydrocarbon degradation in Crude-Oil Polluted Soils using Agro-Wastes

دوره 9، شماره 4، دی 2023، صفحه 1741-1753
Reagan Bessong Agbor؛ Ndem Eyogor Edu؛ Eno Ndarake Asuquo؛ Etta Akpang Ivon؛ Simon Alain Inah؛ Obase-Etta Bebia

5.

Estimation of possible Biodegradation of Polythene by Fungal Isolates Growing on Polythene Debris

دوره 8، شماره 2، تیر 2022، صفحه 567-577
Ankita Saxena؛ Sapna Jain؛ Arvind Pareek

6.

General overview of fungal allergic asthma

دوره 1، شماره 1، آذر 2014، صفحه 35-41
Ali Akbar Pourfathollah؛ Fatemeh Beyzayi؛ Ali Khodadadi؛ Seyyed Shamsadin Athari

7.

Identification of biological secondary metabolites in three Penicillium species, P. goditanum, P. moldavicum, and P. corylophilum

دوره 4، شماره 1، مرداد 2014، صفحه 53-61
Mohammad Ali Tajick؛ Hamideh Seid Mohammad Khani؛ Valiollah Babaeizad

8.

Investigation of the vaginal and clitoral fungi in one–humped camels (Camelus dromedarius)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402
Hossein Kochackzadeh Omran؛ Massoud Talebkhan Garoussi؛ Alireza Khosravi؛ Jorgen Steen Agerholm

9.

Prevalence of Prototheca and Fungal Contamination of Bulk Milk Tank of Industrial Dairy Cattle Herds in Iran

دوره 16، شماره 2، تیر 2022، صفحه 155-165
Ebrahim Hosseinabdai؛ Massoud Talebkhan Garoussi؛ Ali Reza Khosravi؛ Faramarz Gharaghozloo؛ Babak Khorramian Toosi؛ Farhad Moosakhani

10.

Trichoderma tomentosum Ts141 as a Potential Candidate for Bioremediation of Cadmium, Lead, and Nickel Ions

دوره 9، شماره 3، مهر 2023، صفحه 1128-1139
Samira Hosseinzadeh؛ Ali Asghar Aliloo؛ Saleh Shahabivand؛ Mohammad Ghaderi

11.

اثر میکوریز آربوسکولار و برادی رایزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا تحت تنش کم‌آبی

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 169-181
محمدعلی ابوطالبیان؛ محبوبه خلیلی

12.

اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 27-36
زیبا وظیفه امندی؛ اکبر تقی زاده؛ آرش جوانمرد؛ حمید پایا

13.

بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 7-10
مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ پرویز هورشتی

14.

بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر قباد آذری تاکامی

15.

جداسازی و شناسایی قارچهای بیماریزا و ساپروفیت از ضایعات آبشش کپور ماهیان پرورشی (کپور معمولی؛ کپور نقره ای؛ کپور علفخوار)

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384
دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر حسینعلی ابراهیم زاده؛ دکتر علیرضا خسروی

16.

شناسایی قارچ‌های آلوده کننده نمونه‌هایی ازدانه‌های روغنی‌خوراکی(پسته، بادام، فندق) جمع‌آوری شده از تهران

دوره 62، شماره 2، آبان 1386
ویدا پیرزمانی؛ علیرضا باهنر؛ شهلا رودبار محمدی

17.

شناسایی قارچ‌های آلوده کننده نمونه‌هایی ازدانه‌های روغنی‌خوراکی(پسته، بادام، فندق) جمع‌آوری شده از تهران

دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 157-161
ویدا پیرزمانی؛ علیرضا باهنر؛ شهلا رودبارمحمدی

18.

معرفی ‌و مطالعه بیماریزایی دو گونه قارچ Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae درکرم ساقه‌خوار نواری برنجhilo suppressalis Walker(Lep.,Pyralidae) در گیلان

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
فرزاد مجیدی شیلسر؛ جعفر ارشاد؛ فریدون پاداشت؛ امین جودکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب