1.

اثر چهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ ابراهیم جوادی؛ داریوش شیخ الاسلامی

2.

بررسی تاثیر 12 روز بی تمرینی بر ظرفیت های هوازی ، بی هوازی و عملکرد شناگران پسر نخبه کشور

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386
علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ بهزاد مهدی خبازیان

3.

بررسی تاثیر بی تمرینی بر عملکرد وترکیب بدن وزنه برداران نخبه تیم ملی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
محمدرضا کردی؛ معرفت سیاهکوهیان

4.

بررسی تاثیر قطع تمرینات با وزنه در فصل مسابقه بر عملکرد دوندگان سرعت

دوره 12، شماره 12، تیر 1381
دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر حمید رجبی؛ سید محسن آدینه فتح آبادی

5.

تأثیر زمان آزمون یادداری و ایجاد تداخل بر تثبیت حافظۀ حرکتی پنهان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-21
پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ مهدی نمازی زاده؛ حسن عشایری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب